Xanthi Foni Amerikis Building Topographic Survey

Region : Xanthi, Thrace, Greece